Jak mi pomóc

2014-02-05 22:55:39

Jeśli chciałbyś pomóc mi w leczeniu, możesz przekazać pieniążki na subkonto założone w MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.  Tam przekazane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na moje leczenie. To dzięki Twojej pomocy udaje mi się wciąż w miarę możliwości funkcjonować. Zakup niezbędnych leków i sprzętu do rehabilitacji staje się prostszy. Z całego serca serdecznie wszystkim dziękuję za okazywaną pomoc i dobre słowo.

 

BANK BPH

Na Rachunek
36106000760000320001329248

z dopiskiem DLA MICHALINY BARTKOWIAK

Nazwa odbiorcy:MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6 30-507 Kraków

 

  
Numer kierunkowy banku dla wpłat dokonywanych z zagranicy:

SWIFT banku BPHKPLPK
IBAN :  PL36106000760000320001329248

z dopiskiem DLA MICHALINY BARTKOWIAK

Nazwa odbiorcy: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6 30-507 Kraków